Wie is den GrootenBuurt?

De overkoepeling van het buurtnetwerk te Oostmalle

BRUISEND Buurten door de jaren heen …. 

DEN GROOTEN BUURT, GEGROEID UIT EEN AANTAL OUD-CHIROLEDEN EN SYMPATHISANTEN, IS EEN NEUTRALE WERKGROEP DIE ZICH BELANGELOOS INZET OM HET SOCIALE LEVEN IN OOSTMALLE AANGENAMER TE MAKEN.

DEN GROOTEN BUURT WERD IN 1984 BOVEN HET DOOPVONT GEHOUDEN IN OOSTMALLE …. ENKELE ENTHOUSIASTE INWONERS VAN DE DEELGEMEENTE OOST BESLOTEN OM HET SOCIALE KARAKTER IN DE VERSCHILLENDE WIJKEN TE ONDERSTREPEN EN VOORAL TE ONDERSTEUNEN.  ER WAREN HER EN DER AL WAT BUURT VERENIGINGEN ACTIEF MAAR MET DEZE NIEUWE VERENIGING HAD MEN ALS DOEL EEN OVERKOEPELEND ORGAAN OP TE RICHTEN DIE ALLE BUURT BEWEGINGEN IN OOSTMALLE SAMENBRACHT OM ZO VAN IDEEËN EN GEDACHTE GOED TE WISSELEN MAAR VOORAL OM TE VERENIGEN EN TE ONDERSTEUNEN … EN ZO GESCHIEDDE DAN OOK …. 

 

Den Grooten Buurt schreef niet alleen geschiedenis in de gemeente Malle maar mag zich gerust enig in zijn soort in gans de wereld noemen.  het hoeft dan ook geen betoog dat ‘Den Grooten Buurt’ snel uitgroeide tot een begrip onder de gebuurtes …  

 

Heel wat vrijwilligers uit het goede hout gesneden sloten zich aan bij den Grooten buurt en zetten zich belangeloos in voor de buurtwerking in onze gemeente.  Den Grooten buurt was meteen een instant succes … waarom? …. eenvoudig … de formule sloeg in als een bom … een neutrale werkgroep van enthousiaste inwoners die één doel voor ogen hadden en nog steeds hebben … de sociale cohesie onder de Oostmallenaren ondersteunen en blijvend stimuleren zonder enig eigenbelang en dat werd fel gesmaakt … den Grooten buurt kan dan ook rekenen op veel sympathie van de Oostmallenaren maar ook van het gemeentebestuur en talloze sponsors die door de jaren heen steeds mee hun schouders zetten onder onze vereniging. 

 

Heel wat projecten werden sinds 1984 door den Grooten buurt opgestart of ondersteund, onmogelijk om ze allen hier te vernoemen maar enkele in het oog springende zijn toch wel de realisatie van de kerststal, de gordel, de kribbekestocht, de financiële ondersteuning van onze gebuurtes, DE BELLEMAN, DE KALENDERVERKOOP, de zomer banners, PLAATSING VAN ONZE GEBUURTEN BORDEN, de brunchmarkt en recent nog de plaatsing van een aed machine … maar wij verwijzen u graag door naar onze realisaties via onderstaande knop!

 

De leden van den Grooten buurt treden niet meteen op de voorgrond maar verrichten wel een vitaal werk in de ondersteuning van het bruisend buurtleven in Oostmalle en dat dan doen ze sinds 1984 met hart en ziel … 

Ons Team

Ons team bestaat uit twee compartimenten:

1. Den Grooten buurt

Dit team brainstormt over hoe we ons bloeiende verenigingsleven actief kunnen ondersteunen en zet zelf ook nieuwe gemeenschapsvormende activiteiten op poten.

Deze ploeg droeg reeds zijn steentje bij in de organisatie van onder andere ‘De Kribbekenstocht’,                  'De Brunchmarkt', 'De Gordel',...

 

2. De Kleinenbuurt

Dit team ondersteunt Den Groten Buurt in al hun activiteiten, waardoor er genoeg helpende handen zijn om alle ideeën te kunnen uitwerken.